Popis nelegalnih objekata u toku

Do sada je 214 rešenja o ozakonjenju objekta izdato, a načinjeno 740 popisnih lista u okviru programa popisa nelegalno izgrađenih objekata na teritoriji Sremske Mitrovice. Kako saznajemo u gradskoj upravi za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove i dalje se vrši popis na terenu i nije bilo zastoja.

U nadležnoj gradskoj upravi tvrde da na terenu posao se odvija prema planiranom, a kao problem najčešće se javlja nerešeno imovinsko pravno stanje. Međutim, prema rečima resornog načelnika i takav problem je rešiv. Satelitska podloga koju treba da izradi nadležno Ministarstvo, a prema kojoj bi trebao da se vrši popis, još uvek nije gotova, što otežava proces, ali on ipak i dalje teče na zadovoljavajuć način.