Neuređen putni pojas

Održavanje putnog pojasa na državnim putevima prvog i drugog reda u nadležnosti je Puteva Srbije, a za radove na uklanjanju rastinja pored puta na ovom području angažovan je Sremput. Nakon reagovanja gledalaca na problem neuređenih putnih pojasa na pojedinim deonicama državnih putva na području šidske opštine istraživali smo kakva je sitacija na terenu.

Uređenje putnog pojasa veoma je važno zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Neuređen putni pojas smanjuje preglednost na putu. Saobraćaj se u takvim situacijama odvija otežano ili usporeno zbog smanjene preglednosti koju stvara visoka trava ili rastinje pored puta.

U ovom slučaju radi se o deonici puta prema državnoj granici, ka graničnom prelazu Sot-Principovac. Smanjena preglednost stvara rizične situacije koje smanjuju bezbednost učesnika u saobraćaju. Održavanje putnog pojasa trebalo bi da obuhvati odstranjivanje samoniklog bilja, čišćenje kanala, korova, bankina, putnog zemljišta, kresanje grana i druge radove na održavanju preglednosti saobraćajnica. Kada to izostane, saobraćaj se zbog nepreglednosti odvija otežano, jer je put zarastao travom i grmljem.

Iako smo tokom dana u više navrata pokušali od Sremputa da dobijemo informaciju vezanu za plan uređenja ovog putnog pojasa, odgovor do zaključenja priloga nismo dobili.