Edukativni komunikator za mališane u “Maslačku”

Komunikator, kao sredstvo asistivne tehnologije danas je uručen Objektu „Maslačak” Predškolske ustanove „Pčelica” u Sremskoj Mitrovici. Ovaj aparat namenjen je poboljšanju psihofizičkog razvoja dece sa posebnim potrebama, obezbeđen u okviru projekta „Vidljive i nevidljive veze” udruženja „Plava školjka”.

Vrtić „Maslačak” u Sremskoj Mitrovici, danas je ugostio Edukativni karavan podrške udruženja „Plava školjka”, koji čine samohrani roditelji i porodice dece sa invaliditetom. Cilj samog projekta je upoznavanje roditelja i dece sa osnovama digitalne pismenosti i upotrebom asistivne tehnologije.

“Kroz naš karavan podrške i pomoći, kao i centar za edukaciju i digitalno opismenjavanje asistivnom tehnologijom imamo mogućnost da budemo jači, vidljiviji, društveno odgovorniji, a da našu decu osamostalimo” istakla je Nadica Blažić, koordinator projekta i predsednica Udruženja „Plava Školjka”.

U okviru projekta, svako dete dobija neko od asistivnih sredstava, a roditelji Teodore Malbašić, koja je članica udruženja i pohađa vrtić, odlučili su da komunikator doniraju ovom objektu.

“Astistivna tehnologija može da poboljša kvalitet života dece sa invaliditetom. Nažalost, takve dece je sve više, a sada će naši drugari moći da koriste ovaj uređaj” izjavila je Mirjana Malbašić, majka Teodore Malbašić.

Prema rečima nadležnih, u objektu „Maslačak” postoji razvojna grupa u kojoj boravi 8 dece sa smetnjama u razvoju, dok je u ostalim grupama još 20 dece.

“Današnji dan je značajan za našu vaspitno-obrazovnu ustanovu, s obzirom da smo mi domaćini udruženja, koje nam daruje poklon, čiji je cilj pomoć u nesmetanom psihofizičkom rastu i razvoju naše dece” navela je Snežana Šarić, socijalni radnik PU „Pčelica” Sremska Mitrovica.

Mališani razvojne grupe objekta „Maslačak” imali su priliku da se druže sa decom Udruženja „Plava školjka”, kroz različite aktivnosti, poput rada sa glinom, boćanja i upotrebe komunikatora, nakon čega će upoznati grad Sremsku Mitrovicu.