Američki studenti ponovo u Sremskoj Mitrovici

Američki studenti od ponedeljka će ponovo raditi na konzervaciji mozaika u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici. Kao i prethodne godine, oni će boraviti u tom gradu dve sedmice, gde će u okviru razmene studenata i prakse upoznati se sa antičkom kulturom i ostacima nekadašnjeg Sirmijuma.

Ova poseta je plod saradnje sa američkom ambasadom, a predviđeno je i da domaći studenti neko vreme provedu u Sjedinjenim američkim državama u narednom periodu.