6:45 Crtani
7:20 Kuhinjica
7:45 Srem na dlanu Sremska Mitrovica (R)
8:40 Loop
12:05 Crtani
13:00 Džuboks
14:55 Atlas (R)
15:35 Kuhinjica
16:00 Novosti
16:15 Serija: Marijana i Skarlet (R)
17:00 Srem na dlanu Šid
18:00 Serija: Operativci (R)
19:00 Novosti
19:40 Akademci
20:00 Jedna priča
21:00 Serija: Marijana i Skarlet
22:00 Novosti
22:40 Serija: Operativci
23:20 Sport (R)
00:00 Glas Amerike
00:30 Na nišanu Lazanskog
01:30  Džuboks
6:45 Crtani
7:20 Kuhinjica
7:45 Srem na dlanu Šid (R)
8:40 Loop
12:05 Crtani
13:00 Džuboks
14:55 Miris mora (R)
15:35 Kuhinjica
16:00 Novosti
16:15 Serija: Marijana i Skarlet (R)
17:00 Srem na dlanu Ruma
18:00 Serija: Operativci (R)
19:00 Novosti
19:40 Akademci
20:00 Bez tambure nema pesme
21:00 Serija: Marijana i Skarlet
22:00 Novosti
22:30 Reportaža STV na kirbajima
23:20 Biljana za Vas
00:00 Glas Amerike
00:30 Od četvrtka do četvrtka
01:00  Džuboks
6:45 Crtani
7:20 Kuhinjica
7:45 Srem na dlanu Ruma (R)
8:40 Loop
12:05 Crtani
13:00 Džuboks
14:55 ABS Show (R)
15:35 Kuhinjica
16:00 Novosti
16:15 Serija: Marijana i Skarlet (R)
17:00 Srem na dlanu Inđija
18:00 Serija: Operativci (R)
19:00 Novosti
19:40 Akademci
20:00 Reakcija
21:00 Serija: Marijana i Skarlet
22:00 Novosti
22:40 Serija: Operativci
23:20 Miris mora (R)
00:00 Glas Amerike
00:30 Drugi pogled sa Ljubinkom Milinčić
01:30  Džuboks
6:45 Crtani
7:20 Kuhinjica
7:45 Srem na dlanu Inđija (R)
8:40 Loop
12:05 Crtani
13:00 Džuboks
14:55 Car fashion (R)
15:35 Kuhinjica
16:00 Novosti
16:15 Serija: Marijana i Skarlet (R)
17:00 Akademci
18:00 Serija: Operativci (R)
19:00 Novosti
19:40 Akademci
20:00 Jedna priča
21:00 Serija: Marijana i Skarlet
22:00 Novosti
22:40 Serija: Operativci
23:20 Reakcija (R)
00:00 Glas Amerike
00:30 Na nišanu Lazanskog (R)
01:00  Džuboks
6:45 Crtani
7:20 Kuhinjica
7:45 Jedna priča (R)
8:40 Loop
12:05 Crtani
13:00 Džuboks
14:55 ETV (R)
15:35 Kuhinjica
16:00 Novosti
16:15 Serija: Marijana i Skarlet (R)
17:00 Srem na dlanu Sremska Mitrovica
18:00 Serija: Operativci (R)
19:00 Novosti
19:40 Akademci
20:00 Bez tambure nema pesme
21:00 Serija: Marijana i Skarlet
22:00 Novosti
22:40 Serija: Operativci
23:20 Prolog
00:00 Glas Amerike
00:30 Od četvrtka do četvrtka
01:30 Džuboks
06:45 Crtani
07:00 Serija: Marijana i Skarlet (R)
08:00 Serija: Marijana i Skarlet (R)
09:00 Serija: Marijana i Skarlet (R)
10:00 Serija: Marijana i Skarlet (R)
11:00 Serija: Marijana i Skarlet (R)
12:00 Paor (R)
13:00 Vino i vinogradarstvo (R)
13:30 IT Network (R)
14:00 Atlas
14:30 Akademci (R)
15:00 Paralele
15:25 Car Feshn (R)
16:00 Novosti
16:15 Miris mora
17:00 Film
18:45 Akademci (R)
19:00 Novosti
19:15 Prolog
20:00 ETV
20:30 IT Network (R)
21:00 Biljana za Vas
22:00 Novosti
22:20 Film
00:00 Glas Amerike
06:45 Crtani
07:00 Serija: Operativci (R)
08:00 Serija: Operativci (R)
09:00 Serija: Operativci (R)
10:00 Serija: Operativci (R)
11:00 Serija: Operativci (R)
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Bez tambure nema pesme
15:30 Reportaža – STV na kirbajima
16:00 Novosti
16:15 Film
18:10 Akademci
19:00 Novosti
19:10 Jedna priča (R)
20:00 Vino i vinogradarstvo
20:30 ABS show
21:05 Sport (Live)
22:00 Novosti
22:20 Film
00:00 Glas Amerike

POSLEDNJE VESTI

Svetosavsko blagodarje

Predsedniku Opštine Inđija Vladimiru Gaku sutra će biti uručeno priznanje "Blagodarje" Udruženja književnika Srbije. Svetosavsko...

Nova radna mesta

Do kraja januara u Inđiji će biti otvorena srpska kompanija "Agromarket" koja će uposliti nove...

Ulični svirač

Za uličnog svirača u Sremskoj Mitrovici ispred Bazilike Svetog Dimitrija danas kao da nema zime....