06:30 Crtani
07:00 Crtani
07:30 Srem na dlanu Sremska Mitrovica (R)
08:30 Reportaža dana
08:40 Paor (R)
09:35 Kuhinjica
10:00 ETV
11:00 LOOP
12:00 Gameplay
12:30 Reportaža dana
12:40 Fokus (R)
13:00 Jukebox
14:00 Crtani
14:35 Kuhinjica
15:00 Novosti UŽIVO
15:05 Serija: Santa Diabla (R)
16:00 Novosti 1 UŽIVO
16:15 Fokus
16:30 Tech & Lifestyle
17:00 Srem na dlanu Šid
18:00 Kafana kod Joce (R)
18:50 Reportaža dana
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani
20:00 Sport STV-a UŽIVO
20:45 Fokus
21:00 Serija: Santa Diabla (P)
22:00 Novosti 3
22:40 Reportaža dana (R)
22:50 Fokus (R)
23:05 Na nišanu Lazanskog
00:00 Novosti
00:40 Glas Amerike
01:10 Jukebox
02:00 Novosti
02:40 LOOP
04:00 Novosti
04:40 LOOP
06:30 Crtani
07:00 Crtani
07:30 Srem na dlanu Šid (R)
08:30 Reportaža dana
08:40 Reakcija (R)
09:35 Kuhinjica
10:00 Car Fashion
10:30 Atlas
11:00 LOOP
12:00 Tech & Lifestyle
12:30 Reportaža dana
12:40 Fokus (R)
13:00 Jukebox
14:00 Crtani
14:35 Kuhinjica
15:00 Novosti UŽIVO
15:05 Serija: Santa Diabla (R)
16:00 Novosti 1 UŽIVO
16:15 Fokus
16:30 Tech & Lifestyle
17:00 Srem na dlanu Ruma
18:00 Sport STV-a (R)
18:50 Reportaža dana (P)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani
20:00 Reakcija (P)
20:45 Fokus (P)
21:00 Serija: Santa Diabla (P)
22:00 Novosti 3
22:40 Reportaža dana (R)
22:50 Fokus (R)
23:05 Glas Amerike
23:35 Akademci
00:00 Novosti
00:40 Na nišanu Lazanskog
01:40 Jukebox
02:00 Novosti
02:40 LOOP
04:40 Novosti
04:40 LOOP
06:30 Crtani
07:00 Crtani
07:30 Srem na dlanu Ruma (R)
08:30 Reportaža dana (R)
08:45 Cicina kujnica (R)
09:35 Kuhinjica
10:00 Pet friendly
10:30 Gameplay
11:00 LOOP
12:00 IT Network
12:30 Reportaža dana
12:40 Fokus (R)
13:00 Jukebox
14:00 Crtani
14:35 Kuhinjica
15:00 Novosti UŽIVO
15:05 Serija: Santa Diabla (R)
16:00 Novosti 1 UŽIVO
16:15 Fokus
16:30 Tech & Lifestyle
17:00 Srem na dlanu Inđija
18:00 Reakcija (R)
18:50 Reportaža dana
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani
20:00 Cicina Kujnica (P)
20:45 Fokus (P)
21:00 Serija: Santa Diabla (P)
22:00 Novosti 3
22:40 Reportaža dana (R)
22:50 Fokus
23:05 Na nišanu Lazanskog
00:00 Novosti
00:40 Glas Amerike
01:10 Jukebox
02:00 Novosti
02:40 LOOP
04:00 Novosti
04:40 LOOP
06:30 Crtani
07:00 Crtani
07:30 Srem na dlanu Inđija (R)
08:30 Reportaža dana (R)
08:45 Tema (R)
09:35 Kuhinjica
10:00 Movieland
10:30 Venčanje
11:00 LOOP
12:00 ABS show
12:30 Reportaža dana
12:40 Fokus (R)
13:00 Jukebox
14:00 Crtani
14:35 Kuhinjica
15:00 Novosti UŽIVO
15:05 Serija: Santa Diabla (R)
16:00 Novosti 1 UŽIVO
16:15 Fokus
16:30 Tech & Lifestyle
17:00 Ravno kroz Vojvodinu
18:00 Cicina kujnica
18:50 Reportaža dana
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani
20:00 Tema
20:45 Fokus (P)
21:00 Serija: Santa Diabla (P)
22:00 Novosti 3
22:40 Reportaža dana (R)
22:50 Fokus (R)
23:05 Glas Amerike
23:35 Akademci
00:00 Novosti
00:40 Na nišanu Lazanskog
01:40 Jukebox
02:00 Novosti
02:40 LOOP
04:40 Novosti
04:40 LOOP
06:30 Crtani
07:00 Crtani
07:30 Ravno kroz Vojvodinu (R)
08:30 Reportaža dana (R)
08:45 Reakcija
09:35 Kuhinjica
10:00 ABS show
10:30 IT Network
11:00 LOOP
12:00 Venčanje
12:30 Reportaža dana
12:40 Fokus (R)
13:00 Jukebox
14:00 Crtani
14:35 Kuhinjica
15:00 Novosti UŽIVO
15:05 Serija: Santa Diabla (R)
16:00 Novosti 1 UŽIVO
16:15 Fokus
16:30 Tech & Lifestyle
17:00 Srem na dlanu Sremska Mitrovica
18:00 Tema
18:50 Reportaža dana
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani
20:00 Kafana kod Joce (P)
20:45 Fokus (P)
21:00 Serija: Santa Diabla (P)
22:00 Novosti 3
22:40 Reportaža dana (R)
22:50 Fokus (R)
23:05 Na nišanu Lazanskog
00:00 Novosti
00:40 Glas Amerike
01:10 Jukebox
02:00 Novosti
02:40 LOOP
04:00 Novosti
04:40 LOOP
07:00 Crtani
08:00 Crtani
09:00 Serija: Santa Diabla (R)
10:00 Serija: Santa Diabla (R)
11:00 Serija: Santa Diabla (R)
12:00 Serija: Santa Diabla (R)
13:00 Serija: Santa Diabla (R)
14:00 Akademci
14:30 Paor (R)
15:30 Tech & Lifestyle
16:00 Novosti
16:05 Paralele
16:30 Film: Strani
18:00 Biljana za Vas
19:00 Novosti
19:15 Crtani
20:00 Film: Domaći (P)
21:30 Movieland
22:00 Novosti
22:15 Serija: Devojke iz fabrike bombi
23:15 Glas Amerike
23:45 Akademci
00:00 Novosti
00:15 Na nišanu Lazanskog
01:15 Jukebox
02:00 Novosti
02:15 LOOP
04:00 Novosti
04:15 LOOP
08:00 Crtani
08:30 Crtani
09:00 Crtani
09:30 Fokus nedelje
10:30 Akademci
11:00 Reportaža nedelje
12:00 Cicina tezga UŽIVO
13:30 Paor (P)
14:30 Kafana kod Joce (R)
15:20 Vino i vinogradarstvo
16:00 Novosti
16:05 Cicina kujnica (R)
16:50 Film: Domaći (R)
18:10 Serija: SFRJ za početnike (R)
19:00 Novosti
19:15 Crtani
20:00 Serija: SFRJ za početnike (P)
20:45 Film: Strani
22:00 Novosti
22:15 Film: Strani (nastavak)
22:30 Na nišanu Lazanskog
23:30 Akademci
00:00 Novosti
00:15 Glas Amerike
00:45 Jukebox
02:00 Novosti
02:15 LOOP
04:00 Novosti
04:15 LOOP

POSLEDNJE VESTI

Nastavak gasifikacije

Za tri godine sva sela koja pripadaju teritoriji Sremske Mitrovice u planu je da budu...

Pad stope nezaposlenosti

U opštini Irig stopa nezaposlenosti u poslednje tri godine umanjena je sa 56 na samo...

Skuplja voda

Na računima za vodu koje će Mitrovčani dobiti idućeg meseca povećana je cena vode. Razlog...