Nove sadnice za ulicu Nova 2

Na prostoru novoizgrađene ulice uz takozvanu Lamelu u Inđiji, gde JP “Inđija put” gradi 40 parking mesta predviđeno je da budu posađene sadnice drveća. Na ovom mestu su prilikom radova postoječe sadnice uklonjene ali je lokalno rukovodstvo planom izgradnje parkinga predvidelo i nove sadnice. Inače ovaj deo centra je veći deo dana izložen suncu pa će nove sadnice između ostalog doprineti zaštiti parkiranih. automobila.