Vađenje repe u toku (Video)

Šećerna repa vadi se u tehnološkoj zrelosti. Vreme početka vađenja određuju stručnjaci šećerane na bazi provere zrelosti šećerne repe. Može se vaditi ručno vilama, plugom, linijama za vađenje (sekač glava, vadilica, utovarivač) i kombajnima a zbog vremena trenutno je prekinuto vađenje repe rekao je dr Vladimir Marić, PSS u Sremskoj Mitrovici.

Ana Giner