Uspešno poslovanje

Jedno od najuspesnijih preduzeca u Opstini Indjija, koje ostvaruje dobre poslovne rezultate, je preduzece Farmina. Svoj upsesan rad Farmina je pocela 1965. godine, kada je osnovana kompanija Ruso Fid, specijalizovana za proizvodnju stocne hrane i svoju delatnost obavlja pretezno u juznom delu Italije. Kako bi kompanija zadovojila potrebe trzista , pokrenuta su dva proizvodna pogona, prvi u Sao Paolu u Brazilu i drugi u Indjiji.