Rad Opštinske uprave (Video)

Opštinska uprava Šid tokom prošle godine brojala je manje od stotinu zaposlenih, dok je oko osamdeset radnika bilou stalnom radnom odnosu. Podnoseći izveštaj o radu Opštinske urpave Šid za prošluz godinu , načelnica Opštinske uprave Bojana Mravik je istakla da je bio primetan porast broja radnica koje su na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, kao i da je Opštinska uprava prošla kroz kontrole svih inspekcija, te da nisu uočeni krupni propusti u radu.