Ispunjeni uslovi za puštanje gasa (Video)

Postavkom stubnog trafoa u Šidu na putu za Gibarac ispunjen je i poslednji uslov kako bi Šid dobio gas, odnosno kako bi proradila mernoregulaciona stanica što znači da bi gas mogao da se pusti u distributivnu mrežu, rekao je danas predsednik Opštine Šid. To je važno za domaćinstva u Šidu koji bi uskoro mogli da se priključe na ovaj energent.