Podela ogreva (Video)

Za sve porodice koje su korisnici materijalne novčane pomoći i koje se nalaze u stanju socijalne potrebe Opština Inđija i Centar za socijalni rad obezbediće ogrevno drvo. Svaka porodica dobiće po 1 kubni metar ogrevnog drveta , a za ove namene obezbeđeno je 3 miliona dinara iz opštinskog budžeta, rekla je Željka Godić Avramović, dirketorka Centra za socijalni rad u Inđiji: