Osnovana ustanova “Solidarnost” (Video)

Opština Ruma na današnjoj sednici Skupštine Opštine jednoglasno je osnovala novu Ustanovu za pružanje usluga socijalne zaštite “Solidarnost “ sa sedištem u Rumi, na adresi Centra za socijalni rad. Ova ustanova baviće se dalatnostima koje je već u okviru Centra za socijlani rad finansirala Opština Ruma,.