Ogrev za socijalno ugrožene (Video)

Za sve porodice koje su korisnici materijalne novčane pomoći i koje se nalaze u stanju socijalne potrebe Opština Inđija i Centar za socijalni rad obezbediće ogrevno drvo. Svaka porodica dobiće po 1 kubni metar ogrevnog drveta , a za ove namene obezbeđeno je 3 miliona dinara iz opštinskog budžeta.