Nepromenjene cene kvadrata

Na teritoriji Opštine Ruma određene su četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Ruma, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima. U skladu sa tim Ruma je podeljena u četiri zone, s tim što je prva zona ujedno i najopremljenija zona. Cene prosečnih kvadrata kuća, stanova, poslovnih zgrada i garaža za narednu, 2021. godinu, na osnovu kojih se forimira porez na imovinu,  mogu se preuzeti sa sajta opštine Ruma, a utvrđene su od strane opštinskog veća Ruma i kako se navodi, nisu povećavane, odnosno ostale su iste kao i u tekućoj godini.