Manji broj većnika – ušteda u budžetu (Video)

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Šid jedna od najvažnijih tačaka ticala se izmena u radu Opštinskog veća. Najveća novina odnosi se na broj opštinskih većnika, koji je smanjen sa 11 na devet. Obrazlažući ovu odluku, predsednik Opštine Šid Zoran Semenović naveo je da je ovo urađeno kako bi se unapredio rad Opštinskog veća, a kako je precizirao, ovim će biti stvorene i značajne uštede u budžetu Opštine Šid.