Ulaganje u verske objekte (Video)

Opština Ruma je nakon sprovedenog javnog konkrusa donela odluku o dodeli sredstava iz budžeta za programe i aktivnosti crkava i verskih zajednica na teritoriji Rume. Ove godine odobrena su sredstva  u iznosu od šest miliona i dve stotine hiljada dinara.