Sistematizacija podataka o imovini

U okviru završne konferencije evropskog projekta „Integrisani pristup upravljanju javnom imovinom u opštinama Stara Pazova i Ruma“  istaknuto je da je projekat obezbedio bolju sistematizaciju podataka o imovini i unapređenje podataka o imovini, čime se podstiče konkurentnost opštine za potencijalne investitore. Načelnik Opštinske uprave Ruma Dušan Ljubišić je istakao da su obe opštine kompletirale evidencije nepokretnosti , te da su podaci o imovini u vlasništvu ili korišćenju od strane opština obrađeni, čime je stvorena baza podataka koja predstavlja održivi sistem upravljanja.