Sasani započeli vađenje šećerne repe (Video)

Repari iz inđijskog naselja Novi Karlovci započeli su vađenje šećerne repe.Ona je dostigla svoju zrelost tako da je spremna za vađenje. Inače Novi Karlovci ili takozvane Sase je inđijsko naselje u kome dominiraju upravo uzgajivači ove industrijske biljke koja služi za proizvodnju šećera. Repa se može vaditi ručno vilama, plugom, linijama za vađenje i naravno kombajnima. Strojeve treba dobro podesiti da pravilno režu glave i ne oštećuju koren.Predviđeni rok za vađenje repe u ovom mestu je deset punih dana.