Pripajanje parkinga “Komunalcu”

Treća sednica Opštinskog veća u Rumi biće održana u ponedeljak 21. Septembra telefonskim putem. Za sednicu je predloženo devet tačaka dnevnog reda, od kojih se najvažnije tiču izmena odluke o usklađivanju osnivačkih akata Javnog preduzeća Komunalac i Javnokomunalnog predzeća Parking i infrastruktura u Rumi, kao jedan od koraka ka reorganizaciji Parkinga  i infrastrukture i njegovog spajanja sa Javnim urbanističkim preduzećem Plan, doke će usluga organiazciej i naplate parkiranja biti poverena JKP Komunalac u Rumi. Biće obrazovana i imenovana Žalbena komisija, a na dnevnom redu je i izvešta o radu Žalbene komisije za prošlu godinu, kao i izveštaj  Komunalca i Turističke organizacije za 2019. Godinu.