Povratnici iz inostranstva od danas pod posebnim nadzorom

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će svi naši građani koji od petka 18. septembra, nakon 18 časova uđu u zemlju, biti pod posebnim zdravstvenim nadzorom.U saopštenju se navodi da će oni pri prelasku granice dobiti zdravstveno upozorenje, u kome će biti upoznati sa svim obavezama koje sudužni da ispune.Prvi korak koji bi ti građani trebalo da preduzmu pri povratkuu zemlju je test samoprocene na COVID-19 koji je dostupan na internet adresi e-zdravlje.gov.rs.