Počeli Dani solidarnosti u Inđiji (Video)

Crveni krst Opštine Inđija od 14. do 21. septembra obeležiće dane solidarnosti. U ovom periodu postoji niz aktivnosti koji su vezani za solidarnost a završavaju se 17. oktobrom koji je međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Ceo mesec od 14. septembra do 17. oktobra proglašen je za mesec solidarnosti i kao takav se obeležava. U sklopu meseca Crveni krst sprovodiće više akcija koje se tiču socijalnih delatnosti. Između ostalog, Crveni krst kao organizacija koja pomaže socijalno ugroženima iznela je značaj koji nosi ovaj mesec.