Kontrola plodnosti zemljišta

Opština Ruma i ove godine nastavlja sa finansiranjem kontrole plodnosti zemljišta. Opštinska uprava je raspisala javnu nabavku za obavljanje 2200 kontrola plodnosti obradivog poljoprivednog zemljišta kako bi vlasnik ili zakupac zemljišta bio upoznat sa stanjem plodnosti zemljišta, da đubrenje gajenih useva vrši na osnovu rezultata analize zemljišta i datih preporuka, kao i da se kontrolom očuva ili poveća plodnost zemljiša. Cilj je i da se postignu i visoki i stabilni prinosi, dobrog kvaliteta, da se spreči nepravilno korišćenje zemljišta i zaštiti čovekova okolina. Kako je precizirano ova usluga će vršiti do kraja godine na području cele opštine. U planu javnih nabavki navodi se da je za ovu namenu izdvojeno pet miliona dinara sa PDV-om.