Besplatna pravna pomoć

Opština Irig saopštila je da je Kol centar Advokatske komore Srbije za pružanje besplatne pravne pomoći  počeo sa radom, kao i da postoji novi broj telefona kol centra  a to je 011/4022032. Radi se o besplatnoj pravnoj pomoći u smislu uputstava i informacija o proceduri dobijanja podataka o advokatu koji će po rešenju jedinice lokalne samouprave pružati besplatnu pravnu pomoć korisnicima kojima je ta pomoć odobrena.