Uticaj korona virusa na turizam (Video)

Turistički sektor u Srbiji je privredna grana koja trpi ogromne gubitke, usled pandemije Korona virusa. Shodno tome turističke agencije ostaju bez većeg broja zainteresovanih putnika. Ipak, u nedostatku planiranih manifestacija i dalekih putovanja, posetiocima su pristupačna i druga prepoznatljiva mesta