Telefonska sednica Veća u Rumi

Danas je u skladu sa epidemiološkim preporukama održana telefonska sednica Opštinskog veća u Rumi. Na sednici je razmatrano ukupno 10 tačaka dnevnog reda među kojima se nekoliko tačaka ticalo upotrebe sredstava stalne budžetske rezerve, kao i izmene planova generalne i detaljne regulacije. Razmotren je plan i program rada Ustanove Gradska biblioteka Atanasije Stojković za 2021. Godinu, i data saglasnost Opštinskom pravobranilaštvu na zaključivanje vansudskih poravnanja.