Štedljiva rasveta (Video)

Gimnaziji «Sava Šumanović» je po pozivu na javni konurs Pokrajinske vlade – Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, odobren projekat adaptacije štedljive rasvete u svim prostorijama škole.Ukupna vrednost projekta je 3, 5 miliona dinara.