Savska voda ispravna za kupanje

Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obavilo je analizu savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 29.07. 2020. godine i to na tačkama uzorkovanja: reka Sava – mala plaža, reka Sava – početak plaže, reka Sava – “Dispanzer“.Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje ipak postoje a mole se svi sugrađani da se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici kao I da poštuju socijalnu distancu zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Ana Giner