Rekonstrukcija škole (Video)

Radovi na rekonstrukciji Osnovne škole “Dušan Jerković Uča” u Karlovčiću teku planiranom dinamikom. Za meštane je to od izuzetnog značaja, imajući u vidu da su deca išla u objekat stare i dotrajale škole
 
Savet Mesne zajednice Karlovčić ostvario je dobru saradnju sa Opštinom Pećinci i višim nivoima vlasti,što je doprinelo da se ovaj značajan posao otpočne, a lokalna samouprava je aplicirala za sredstva kod Uprave za kapitalna ulaganja