Rad bolnice u vreme korone (Video)

Sve službe Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici uredno funkcionišu u svakodnevnim aktivnostima. Sva hitna stanja primaju se I obrađuju kao I svi hitni specijalistički pregledi I zakazane terapije onkoloških pacijenata. Oboleli od Korona virusa sa lakšom I srednje teškom kliničkom slikom lečiće se u Mitrovačkoj bolnici dok će teži slučajevi biti transportovani u Novi Sad. Opšta bolnica u saradnji sa drugim ustanovama na lokalu I Pokrajini može uspešno da odgovori na sve zadatke.