Javni poziv za prevoz učenika

Grad Sremska Mitrovica odnosno Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport objavila je javni poziv za podnošenje ponuda za prevoz učenika osnovnih škola 2020/2021. godine na teritoriji Grada odnosno usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti poziv za podnošenje ponuda na Portalu službenog glasila i na Portalu javnih nabavki ili na internet stranici naručioca. Najvažniji kriterijumi za dodelu ugovora jeste ekonomski najpovoljnija ponuda odnosno cene usluge prevoza i starost i kvalitet vozila. Rok za podnošenje ponuda javne nabavke je trideset dana od dana objavljivanja ponuda odnosno do 28.8.2020. godine. Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje tj. istog dana 28.8. u 10 časova u prostorijama Grada Sremska Mitrovica. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.