Javna nabavka za luku

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je postupak javne nabavke za uslugu izrade tenderskog dosijea za proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica. Predmet javne nabavke je izrada tenderskih dosijea za izbor izvođača radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji novih lučkih kapaciteta Luke Sremska Mitrovica u skladu sa pravilima javnih nabavki Svetske banke. Ukupna procenjena vrednost javne nabavke iznosi 5 miliona dinara bez PDV, odnosno 6 miliona sa PDV-om. Ponuđač je dužan da koristi obrasce koje mu stavi na raspolaganje Ministarstvo finansija-CFU, kao i da preko naručioca sarađuje sa Ministarstvom finansija-CFU na usaglašavanju teksta tenderskih dosijea a ponuđač je dužan da u toku izrade tenderskih dosijea dobija pozitivno mišljenje Svetske banke na nacrte tenderskih dosijea. Rok za dostavu ponude je 7. avgust do 12 sati, dok će se javno otvaranje ponuda obaviti istog dana.