Interaktivne table

Opština Pećinci donirala je 15 interaktivnih tabli osnovnim školama na svojoj teritoriji i pećinačkoj srednjoj tehničkoj školi. Table je u ime lokalne samouprave uručila Maja Došenović iz Odeljenja za društvene delatnosti pećinačke Opštinske uprave, a kako nam je rekla, nakon današnje donacije sve škole na teritoriji naše opštine biće opremljene interaktivnim tablama.„Isporučili  smo 15 interaktivnih tabli osnovnim školama u Ašanji, Obrežu, Donjem Tovarniku, Pećincima, Karlovčiću Deču i Šimanovcima, kao i srednjoj tehničkoj školi u Pećincima, dok će tri table koje su već pripremljene biti isporučene osnvnoj školi u Kupinovu po završetku rekonstrukcije zgrade.