I u avgustu bez rumskog vašara

Rumski vašar kao najpoznatiji, svakog trećeg datuma u mesecu privlačio je velik broj prodavaca iz Srema, kao i posetioca koji su na Rumskom vašaru pronalazili sve sto im je neophodno. Zbog epidemiološke situacije a shodno odlukama Opštinskog kriznog Štaba sa važećim odlukama o zabrani održavanja manifestacija, tradicionalni Rumski vašar nije održan ni u mesecu avgust.