Uskoro početak projekta u Muzeju Srema

Muzej Srema jedina je ustanova kulture u Srbiji koja će dobiti novčana sredstva od IPARD fonda Evropske Unije sa grantom od 94.000 evra za natkrivanje i opremanje jednog od lokaliteta u Sremskoj Mitrovici. Prema procenama urbanista iz Grada na Savi odrediće se lokalitet ali je najverovatnije da će to biti iskopine iza Arhiva Srema. 22.jula počinje prva video konferencija preko Skajpa što predstavlja start projekta u kojem je akcenat dat na arheologiju. Projekat će trajati 2 godine a podrazumeva arheo park I reklamu Grada Sremske Mitrovice široj javnosti u Evropskoj Uniji. U okviru preojekta predviđena je I izrada video materijala kao I propagandnog materijala I izrada suvenira preko 3D štampača.

Ana Giner