Ukupno 16 lica Kovid pozitivno

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Šid u poslednja dva dana su zabeležena tri (3) nova lica pozitivna na COVID – 19, jedna osoba je izlečena, a četiri osobe su predložene za izolaciju. Ukupan broj obolelih od 01.07.2020. zaključno sa današnjim danom je šesnaest (16) osoba, dok se petnaest (15) osoba nalazi u izolaciji. Štab za vanredne situacije opštine Šid razmatraće mogućnost proglašenja vanredne situacije na teritoriji šidske opštine, kako bi se rizik od prenošenja virusa i broj obolelih sveo na minimum.