“Škola budućnosti” od 1. septembra (Video)

Novi objekat buduće moderne škole “Jovan Popović” u Sremskoj Mitrovici pri samom je kraju završetka radova. Nova škola je građena u dve faze, a za dvadesetak dana se očekuje da će biti gotovi svi radovi na unutrašnjem i spoljašnjem delu škole, kada će se pristupiti opremanju. Sredstva su dobijena od Autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica.