Radovi u završnoj fazi

Radovi na OŠ “Jovan Popović” u Sremskoj Mitrovici teku predviđenom dinamikom. Trenutno su pri kraju druge faze gradnje i za 25 dana planira se završetak kompletnih unutrašnjih radova u školi. Nakon toga, pristupiće se opremanju škole sa pratećim materijalom  i uređenje dvorišta škole. Radovi na spoljašnjosti škole su završeni. ostalo je još da se urade molersko farbarski radovi. U novu školu već 1. septembra očekuje se polazak i svečani prijem starih, a i novih đaka.