Radovi u toku (Video)

Tokom protekle 2 godine Infrastrukture železnice Srbije rekonstruisale su 105 staničnih zgrada u koje j euloženo nešto manje od 300 miliona dinara. U sklopu nastavk auređenja železničkih stanica, u toku su radovi na obnovi železničke stanice Ruma. Planirana je potpuna rekonstrukcija ove zgrade stare više od stotinu godina, a trenutno se izvode radovi na sanaciji fasade.