Promet roba na produktnoj berzi

Kukuruz beleži pozitivan cenovni trend drugu nedelju za redom. Kupoprodajni ugovor na paritetu FCA (fco-utovareno) sa klauzulom gratis lager do 31. jula  je zaključen po jedinstvenoj ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a (18,15 din sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena ove žitarice je viša za 5,77%. Tražnja kukuruza na paritetu CPT luka (fco-luka) sa isporukom robe tokom jula bila je na cenovnom nivou od 16,60 din/kg bez PDV-a (18,26 din/kg sa PDV-om). Međutim, ponude pod ovim uslovima tražnje nije bilo. Početkom nedelje ugovor za sojino zrno je zaključen po jedinstvenoj ceni od 42,50 din/kg bez PDV-a (46,75 din/kg sa PDV-om). Tražnja po ceni od 42,80 din/kg bez PDV-a krajem nedelje nije dovela do realizacije berzanskog ugovora, što ukazuje na dalji rast cene ove uljarice. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 1,19%. Prvi terminski ugovor za soju roda 2020. godine u količini od 500 t sa isporukom robe septembar/oktobar je zaključen po ceni od 330 €/t bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Uljana repica beleži rast cene. Berzanski ugovor na paritetu CPT luka sa isporukom robe do 20. jula je zaključen po ceni od 340 €/t bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, uz obračun kvaliteta. Ugovor na paritetu FCA je zaključen po ceni od 339 €/t bez PDV-a, SRPS kvalitet bez obračuna kvaliteta.