Projekat “Autizam govori srcem” u Manđelosu (Video)

Udruženje Ženska inicijativa Jefimija, povodom projekta Autizam govori srcem održala je u Manđelosu u prostorijama Centra za relaksaciju,aktivnost udruženja, na kojoj je pored članova udruženja bila prisutna i ciljna grupa i njihovi roditelji, kao i donator programa. Tom prilikom deca su izložila didaktički materijal, i radila na novom. Cilj ovog projekta je razvoj ličnosti i radnih navika dece sa autizmom koji ovaj progam pruža.