Preventivne mere protiv širenja infekcije COVID 19

Štab za vanredne situacije opštine Šid, zbog trenutne situacije izazvane virusom COVID – 19 na teritoriji Republike Srbije, doneo je sledeće preventivne mere: Angažovanje tima za dezinfekciju koji će vršiti dezinfekciju javnih površina na teritoriji opštine Šid, zabrana okupljanje u zatvorenom prostoru za više od 100 osoba,zabrana okupljanje na otvorenom prostoru za više od 500 osoba. Zaposleni u ugostiteljskim i trgovačkim objektima dužni su da se pridržavaju propisanih mera i na radnom mestu nose zaštitne maske i rukavice, a inspekcijska služba opštine Šid, u skladu sa zaključkom Štaba za vanredne situacije, vršiće kontrolu da li se zaposleni u ovim objektima pridržavaju propisanih mera. Sve propisane mere su donešene u skladu sa merama koje je propisala Vlada Republike Srbije.