Opasnost od požara prilikom žetve (Video)

Žetva žitarica uveliko je krenula, a iz Sektora za vanredne situacije podsećaju poljoprivredne proizvođače kao i rukovaoce poljoprivrednim mašinama da provere ispravnost mehanizacije i sprovedu sve preventivne mere, kako ne bi došlo do požara na parcelama, jer kako navode, “jedan uložen dinar u prevenciju, sedmostruko se vraća”.

Požari na otvorenom polju prilikom žetve nisu retkost. Najčešći uzrok požara u žetvi je neispravnost na mehanizaciji, pa je zato važno da poljoprivredne mašine budu ispravne, a pre svega to se odnosi na kombajne i traktore koji učestvuju u žetvi.

Osim neisparvne mehanizacije, među najčešće uzroke požara spadaju još i nepažnja u toku žetvenih radova i neodgovarajuća primena preventivnih mera zaštite od požara.

NAJVAŽNIJA PRAVILA PRILIKOM ŽETVE: 

Rukovaoci poljoprivrednih mašina treba da poseduju i da znaju da koriste odgovarajući servisirani protivpožarni aparat, zatim da poseduju ašov i lopatu za gašenje požara, a mašine moraju imati hvatače varnica na auspuhu i poklopac za akumulator.

Takođe, prilikom žetve, zabranjeno je pušenje, paljenje i nošenje vatre, kao i upotreba sredstava sa otvorenim plamenom.

 Osim ispravne mehanizacije, za velike prooizvođače postoje i drugi preventivni uslovi koji se moraju ispuniti, na šta je Sektor za vanredne situacije posebno skrenuo pažnju.

U slučaju nastanka požara zbog nepoštovanje navedenih protiv požarnih pravila, protiv pojedinaca i preduzetnika preduzimaju se odgovarajuće kaznene mere, predviđene zakonom. Ipak, najveći motiv za poštovanje pravila jeste sprečavanje materijalne štete na usevu i mašinama, kao i sprečavanje ljudskih žrtava u najgorem slučaju.