Krajem meseca uređenje fasada

Ovih dana otvaraju se javne nabavke za radove na fasadama galerije i bilioteke kao i muzeja Srema odnosno zgrade na Trgu Svetog Stefana koja ima arheološku postavku. Projekat obnove fasada finansira Ministarstvo kulture i informisanja a sufinansira Grad Sremska Mitrovica a sa izvođenjem radova trebalo bi krenuti krajem ovog meseca. Istočni deo fasade galerije je najzahtevniji zbog ukrasa koji se moraju sačuvati na objektu. Za nadzor nad radovima zadužen je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice.

Ana Giner