Informacije o pacijentima

S obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju u Sremu i povećan broj pacijenata pozitivnih na Covid 19, a koji se leče u Opštoj Bolnici u Sremskoj Mitrovici i s obzirom na činjenicu da posete nisu dozvoljene, informacije o stanju pacijenata najbliži srodnici mogu dobiti putem telefonskog poziva, rečeno nam je od nadležnih. U tu svrhu, lekari specijalisti pružaće informacije svakodnevno, u vremenu od 13 do 14 časova na broj 022/ 610 – 222, lokal 251.