Dva javna poziva

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma, raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Ruma, u Glavnoj ulici na broju 107 ili sa opštinskog sajta.  Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2020. godine.