Do kraja meseca završetak radova

Rekonstrukcija spomenika svetom Trojstvu u centru Sremske Mitrovice počela je po završetku vanrednog stanja a radovi napreduju predviđenim tokom. Spomenik nije restauriran od II svetskog rata a od izuzetnog značaja je za grad. Spomenik se nalazi u parku nedaleko od Katoličke crkve a izrađen je od kamena peščara. Elaborat za restauraciju spomenika i svi radovi finansiraju se iz budžeta Grada Sremske Mitrovice a za njih je zadužen Zavod za zaštitu spomenika kulture. Do kraja meseca radovi na sanaciji spomenika trebali bi biti završeni-