18 obolelih u Gerontološkom

U jedinom državnom gerontološkom centru u Sremu,  u Geronotloškom centru „Srem“ u Rumi, prema najnovijim podacima virusom korona zaraženo je ukupno 18 – oro obolelih. Prema našim saznanjima, sedam pacijenata je na bolničkom lečenju i njihovo stanje je stabilo, dok je 11 osoba u izolaciji u Gerontološkom centru i i oni su stabilnog stanja. Među obolelima nema zaposlenih radnika u Gerontološkom centru.