Ultra zvuk za Dom zdravlja u Inđiji (Video)

Inđijski Dom zdravlja dobio je donaciju ultra zvučni aparat od Pokrajinskog sekretarijata za zdrvavstvo. Ovaj aparat umnogome će poboljšati rad ginekološke i ostalih službi inđijskog Doma zdravlja, rekala je na poslednjem sastanku Sistema 48 dr Danijela Beljić, načelnik Službe opšte medicine.