Testiranje na antitela na Korona virus

Od 1.juna je širom Srbije počelo testiranje na antitela na virus Kovid 19. Testiranje se obavlja I u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici a antitela pokazuju da li je osoba koja se testira bila u kontaktu sa virusom te postoje tri moguće verzije rezultata testiranja. Testiranje se obavlja na lični zahtev a cena je 1200 dinara. Pre obavljanja samog testa potrebno je na brojeve telefona istaknute na sajtu Zavoda zakazati termin testiranja. Testiranje je moguće I za strane državljane koji na isti način plaćaju serološki test koji se radi iz uzorka krvi. Primer popunjene uplatnice Mitrovčani mogu videti na sajtu Zavoda za javno zdravlje a nadležni ističu da zainteresovanih lica za testiranje ima.

Ana Giner