Promena u rasporedu pojedinih biračkih mesta (Video)

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu obaveštava sugrađane da je nakon izvršene analize pristupačnosti biračkih mesta sa aspekta osoba sa invaliditetom, došlo do promene u rasporedu pojedinih biračkih mesta. Nakon izmene raspored biračkih mesta izleda ovako:

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 1. u OŠ „Jovan Popović“ u Bešenovu, Draginje Nikšić broj 8. izmešta se  u prostorije MZ „Bešenovo“ ulica Draginje Nikšić broj 10. u Bešenovu.

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 22. u OŠ „Dobrosav Radosavljević – Narod“ u Ravnju, ulica Kralja Petra I broj 5 izmešta se u prostorije MZ „Ravnje“, ulica Kralja Petra I broj 1. u Ravnju.

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 32. Dom Kulture u Mačvanskoj Mitrovici, Mačvanski kej broj 29. izmešta se u OŠ „Dobrosav Radosavljević-Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici, ulica Mačvanski kej broj 29.

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 46. OŠ „Boško Palkovljević – Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Zmaj Jovina broj 27. izmešta se u Poslovno-sportski centar „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 36.

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 47. OŠ „Boško Palkovljević – Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Zmaj Jovina broj 27. izmešta se u Poslovno-sportski centar „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 36.

Biračko mesto koje se nalazi pod brojem 56. MZ „Centar“ – sala, Sremska Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada broj 8.  izmešta se u Pozorište „Dobrica Milutinović“, Gradski park broj 2. u Sremskoj Mitrovici.

Cilj je da se doprinese građanima, bez obzira na stepen invalidnosti, odnosno poteškoće u hodu i kretanju, da mogu da pristupe biračkim mestima i izvrše svoju građansku dužnost.